Γιατί χρειάζεσαι Τοπογραφικό

Η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος είναι απαραίτητη προκειμένου να τελεστούν κάποιες πράξεις όπως:

1) Συμβολαιογραφικές πράξεις

Στην περίπτωση αυτή στο Τοπογραφικό Διάγραμμα θα πρέπει να απεικονίζονται τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Οριοθέτηση της ακίνητης περιουσίας με αποτύπωση των όμορων ιδιοκτησιών και εμβαδομέτρησή της.
 • Προσανατολισμός ως προς τον βορρά.
 • Πίνακας συντεταγμένων των κορυφών και για τα εντός σχεδίου οικόπεδα προσδιορισμός οικοδομικού τετραγώνου και επισύναψη του ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής.
 • Υπεύθυνη δήλωση Μηχανικού ως προς την αρτιότητα και οικοδομησιμότητα της περιουσίας (Ν.651/77).
 • Υπεύθυνη δήλωση Μηχανικού περί εισφοράς ή μη, σε γή και σε χρήμα (Ν.1337/83).

2) Έκδοση Οικοδομικών Αδειών

Στην περίπτωση αυτή εκτός των προηγούμενων απαιτήσεων στο Τοπογραφικό Διάγραμμα θα πρέπει να γίνεται:

 • Σχεδίαση των οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών.
 • Πλήρης αποτύπωση των όμορων ιδιοκτησιών και των ορίων του οικοδομικού τετραγώνου.
 • Υψομετρική αποτύπωση της περιοχής και σχεδίαση των υψομετρικών γραμμών.

3)Ένταξη στο Κτηματολόγιο

Στην περίπτωση του Κτηματολογίου ο Μηχανικός υποβάλει Τοπογραφικό Διάγραμμα στο οποίο:

 • Απεικονίζεται η ιδιοκτησία στο σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ’87 που χρησιμοποιεί το Κτηματολόγιο.
 • Γίνεται υπολογισμός της χωρικής μεταβολής της ιδιοκτησίας.
 • Υπολογισμός του νέου εμβαδού.