Προκηρύσσεται ο διαγωνισμός για την κτηματογράφηση του υπολοίπου της χώρας (ΚΤΙΜΑ_16)

Από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Την Παρασκευή 8 Απριλίου 2016 προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την κτηματογράφηση των υπολειπόμενων περιοχών της χώρας με τίτλο: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ – ΚΤΙΜΑ_16».

Πρόκειται για έναν διαγωνισμό με συνολικό προϋπολογισμό περί τα 460 εκατομμύρια ευρώ, ο οποίος αφορά στην κτηματογράφηση περίπου 86 εκατομμυρίων στρεμμάτων, έκταση που αντιστοιχεί στο 63,5% της Ελληνικής επικράτειας. Με την ολοκλήρωση και αυτού του έργου κτηματογράφησης, αναμένεται να εγγραφούν στο Κτηματολόγιο άλλα 16,5 εκατομμύρια δικαιώματα.

Ο διαγωνισμός διενεργείται μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και αφορά στην ανάθεση 32 συμβάσεων, που αντιστοιχούν σε διακριτές Περιφερειακές Ενότητες της χώρας. Οι προϋπολογισμοί των επιμέρους συμβάσεων κυμαίνονται από 3 έως 24 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η διάρκειά τους είναι 40 μήνες.

Οι  τεχνικές προδιαγραφές που συνοδεύουν το διαγωνισμό αυτό συμπυκνώνουν τη μακροχρόνια εμπειρία της ΕΚΧΑ ΑΕ και του τεχνικού κόσμου, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν ένα έργο κτηματογράφησης υψηλής ποιότητας. Επίσης, ο αριθμός και οι επιμέρους προϋπολογισμοί των συμβάσεων σε συνδυασμό με την προβλεπόμενη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού, αναμένεται ότι θα εξασφαλίσουν τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του μελετητικού δυναμικού της χώρας αλλά και υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των υποψηφίων αναδόχων σχημάτων.

Με τον διαγωνισμό αυτό προβλέπεται η ολοκλήρωση της κτηματογράφησης της χώρας το 2020 ώστε ο νέος θεσμός του Κτηματολογίου να μπορέσει σταδιακά να αντικαταστήσει το σύστημα των υποθηκοφυλακείων σε κάθε περιοχή της επικράτειας. Σε συνδυασμό και με το έργο των δασικών χαρτών, το Κτηματολόγιο συνιστά το πλαίσιο διασφάλισης της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας, το υπόβαθρο για άσκηση κάθε χωρικής πολιτικής και πολιτικής προστασίας του περιβάλλοντος. Ο τελευταίος αυτός διαγωνισμός καθιστά εφικτό το όραμα  για την ολοκλήρωση του έργου του Κτηματολογίου με όρους διαφάνειας και υψηλής τεχνογνωσίας και με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον.