Πόσο στοιχίζει ένα Τοπογραφικό?

Και φυσικά όλοι αναρωτιούνται πόσο θα τους στοιχίσει ένα τοπογραφικό.

Κάθε τοπογραφικό είναι μοναδική περίπτωση.

Υπάρχουν πολλές μεταβλητές όπως η έκταση προς αποτύπωση, τι υπάρχει μέσα στο γήπεδο (οικόπεδο-αγροτεμάχιο), για ποιό σκοπό θα χρησιμοποιηθεί το τοπογραφικό και διάφορες ιδιαιτερότητες ανάλογα με την περίσταση.

Οι αμοιβές των μηχανικών καθορίζονται από το Νόμο 3919/2011.